Wat houdt bouwbiologie in?

Bouwbiologie is een relatief onbekende wetenschap die in Duitsland in de jaren ’70 is ontstaan.
Bouwbiologie omvat duurzaamheid, gezondheid & vormgeving.

Duurzaamheid gaat om het effect van gebouwen op onze aarde. Gezondheid gaat om het effect van gebouwen op de mensen die erin wonen of werken. Vormgeving en ontwerp gaat erom dat een gebouw een menselijke maat moet hebben en in de natuur moet passen.

In de bouwbiologie zijn 25 richtlijnen opgesteld. Die gaan om de volgende hoofdzaken:

  • gebouwlocatie
  • energie, milieu, water
  • ruimteklimaat
  • natuurlijke materialen
  • ontwerp

Door natuurlijke materialen toe te passen wordt automatisch aan veel van bovenstaande hoofdzaken voldaan. Natuurlijke materialen zijn bijvoorbeeld geurneutraal, milieubewust, vochtregulerend en meestal ook goed isolerend.

Bouwbiologisch bouwen

In Duitsland bestaat het instituut voor bouwbiologie IBN sinds 1983. De Duitse bouwbioloog stelt vast dat de gezondheid van gebruikers van gebouwen afhankelijk is van het ontwerp, de locatie en gebruikte materialen en installaties. Helaas is deze wetenschap in Nederland nog niet zo bekend. Dat is jammer. Want het grootste deel van ons leven bevinden we ons immers in gebouwen en het leefklimaat is bepalend voor onze gezondheid.

Dijkhuis verdiept zich daarom in deze wetenschap en wil bouwen of verbouwen benaderen als een bouwbioloog. Naast het advies van de bouwbioloog om gezond te bouwen doet de bouwbioloog onderzoek door te meten in bestaande gebouwen. Dijkhuis heeft de Duitse opleiding tot bouwbioloog bij het IBN met succes afgerond en is zich daarnaast aan het specialiseren in binnenhuis-architectuur, schimmels, schadelijke stoffen. Daardoor kan Dijkhuis zelf advies geven om vanaf de initiatieffase in het bouwteam als bouwbioloog zelf mee te denken over gezond bouwen.

Door integraal naar een gebouw te kijken vanuit de bril van een bouwbioloog zullen unieke gebouwen ontstaan. Unieke gebouwen waarin mensen minder snel ziek zullen worden. Gebouwen waarin mensen prettig wonen en werken.

Er heerst soms een wat zweverige sfeer als gesproken wordt over de bouwbioloog. Het effect van bijvoorbeeld gsm straling of elektromagnetische straling wordt niet algemeen erkent en geaccepteerd. Juist daarom wordt door Dijkhuis aansluiting gezocht bij het wetenschappelijke instituut in Duitsland.

Als bouwbioloog wil Dijkhuis dus gebouwen ontwerpen en realiseren die goed zijn voor de mensen die erin wonen en werken. Dat is de extra waarde die Dijkhuis wil toevoegen. Dat is de kracht van Dijkhuis bouwteam van waarde.