Wat betekent duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen is een standaard begrip in de bouwwereld. Het wordt veel gebruikt en wellicht nog vaker misbruikt. Net als de term duurzaamheid is het een containerbegrip. Meestal gebruiken bedrijven in de bouw de term duurzaam bouwen al als het energieneutraal bouwen betreft. Duurzaam bouwen is in de ogen van Dijkhuis veel meer dan dat.

Efficiënt Energie gebruik

Natuurlijk is het heel belangrijk om energie te besparen, want tijdens de levensduur van een gebouw wordt met het energieverbruik veel schade aan het milieu toegericht (fossiele brandstoffen en CO2 vervuiling). Maar duurzaam bouwen gaat ook over de bouwfase, andere aspecten tijdens het gebruik en over de sloop.

De verschillende facetten van duurzaam bouwen zijn onder andere:

  • maatschappelijk verantwoord en milieubewust bouwproces
  • gezond gebouw tijdens de gebruiksfase
  • energiebewust tijdens de gebruiksfase
  • weinig onderhoudskosten
  • flexibel bij mogelijk gewijzigde functie
  • hergebruik materialen bij eventuele sloop

Duurzaam bouwen in ontwikkeling

Duurzaam bouwen is nog volop in ontwikkeling. Sterker nog, duurzaam bouwen staat pas aan het begin… Om deze ontwikkeling te stimuleren is veel kennis nodig. Deze kennis is deels al aanwezig, maar vaak bij de gespecialiseerde onderaannemers. De onderaannemers krijgen in het huidige systeem soms weinig kans om de kennis te delen omdat onderaannemers vaak op basis van laagste prijs worden gekozen. Om samen duurzaam bouwen te ontwikkelen zal de huidige werkwijze veranderd moeten worden. Geen aanbesteding basis van economisch meest voordelige aanbieding, maar een bouwteam op basis van gelijkwaardigheid en kennisinbreng. Samen kennis ontwikkelen door samenwerking is de enige mogelijkheid om duurzaam bouwen in een snel tempo op een hoger plan te brengen.

Dijkhuis bouwteam van waarde, wil een bijdrage leveren aan duurzaam bouwen door bewust te kiezen voor samenwerking van gespecialiseerde aannemers in een team met de opdrachtgever. Maximale waarde voor een vooraf vastgesteld budget is het onderscheidende vermogen van dit bouwteam. Dijkhuis kiest voor een aantal vaste bedrijven om op elkaar ingespeeld te raken en elkaar uit te dagen.

Duurzaam bouwbedrijf

Dijkhuis wil een duurzaam bouwbedrijf zijn en heeft de ambitie om hierin koploper te zijn. Het duurzaam bouwbedrijf uit Hardenberg heeft al jarenlang ervaring in energiezuinig bouwen en het hergebruik van materialen. Het toevoegen van de sociale component daarin is lastig, maar met creativiteit best mogelijk. Denk aan de inzet van wahjongeren of samenwerking met Baalderborg Groep een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Dijkhuis wil als duurzaam bouwbedrijf niet gezien worden als één van de vele bouwbedrijven die zich duurzaam noemen. Daarom noemt Dijkhuis een duurzaam bouwbedrijf ook wel een volhoudbaar bouwbedrijf. Daarbij is volhoudbaar het Zuid Afrikaanse woord voor duurzaam.

Dijkhuis duurzaam bouwbedrijf staat voor gezond bouwen, circulair bouwen en samenwerken in bouwteam. Gezond bouwen hoort volgens het duurzaam bouwbedrijf zeker tot de onderwerpen die meer aandacht nodig hebben. Vaak is de focus op energiebesparing gelegd en dan wordt het materiaalgebruik en de effecten daarvan op de gezondheid nogal eens vergeten. Circulair bouwen gaat over het inzetten van materialen die terug kunnen komen in de natuur of in een technische kringloop. Op zich is hernieuwbare energie ook een onderdeel van de circulaire economie.

Dijkhuis duurzaam bouwbedrijf gebruikt de slogan Bouwteam van Waarde. Daarmee geeft het duurzaam bouwbedrijf aan dat het toevoegen van waarde voor haar klanten en de omgeving het best mogelijk is door samen te werken in bouwteam. Het duurzaam bouwbedrijf werkt in teamverband met gespecialiseerde aannemers die samen meervoudige waarde creëren voor een vast budget.