Wat is gasloos bouwen?

Na aardbevingen door gaswinning is gasloos bouwen heel actueel. Maar is gasloos bouwen een doel of een middel?

Waarom gasloos bouwen?

Energie uit fossiele brandstoffen is eindig. Daar moeten we zo snel mogelijk alternatieven voor aanwenden, want over enkele decennia zijn de voorraden op.

Het nadeel van het gebruik van fossiele brandstoffen is:

 • de grondstof is eindig en raakt snel op
 • bij verbranding komt CO2 vrij
 • bijvoorbeeld in Nederland ontstaan aardbevingen

Verwarming, warm tapwater en koken kan prima op elektriciteit en met groene stroom zal gasloos bouwen noodzakelijk zijn om van fossiele brandstoffen af te komen.

Gasloos doel of middel?

Op dit moment wordt nog meer dan 85% van de elektriciteit in Nederland opgewekt uit met name gas. Als we gasloos gaan bouwen zullen we veel meer elektriciteit nodig hebben en we moeten dan dus in verhouding nog meer investeren om het percentage duurzame energie te vergroten.

Het doel is om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken en minder CO2 uitstoot te hebben. Gasloos bouwen is een middel, maar er zijn meer mogelijkheden. Minder energie gebruiken en meer duurzame energie opwekken heeft namelijk veel meer effect! En CO2 arm bouwen (houtbouw) heeft meer effect dan CO2 arm verwarmen!

Als kopers het geld hebben om èn goed te isoleren èn zelf energie op te wekken èn een warmtepomp aan te schaffen dat is dat absoluut de beste oplossing. Maar wàt als er gekozen moet worden tussen wat extra isoleren en zonnepanelen aan de ene kant en een warmtepomp aan de andere kant? Isolatie gaat de hele levensduur van een woning mee en zonnepanelen zo’n 25 jaar. Zou je dan niet een kleine cv ketel kunnen kiezen die je na 15 jaar vervangt voor een warmtepomp? Tegen die tijd zijn warmtepompen verder ontwikkeld en mogelijk goedkoper en heb je kunnen sparen om die aan te schaffen.

Het antwoord op bovenstaande vraag kan iedereen voor zich maken, als bij de overweging doel en middel maar goed worden onderscheiden!

Hoe kun je gasloos bouwen?

Bij zowel bestaande als nieuwe woningen is gasloos bouwen al jaren geen probleem meer. Om daartoe over te gaan moeten de volgende stappen worden ondernomen:

 • zeer goede isolatie van de woning
 • ventilatie met warmte terugwinning
 • koken op inductie
 • verwarmen zonder aardgas

Verwarmen zonder aardgas kan op verschillende manieren:

 • warmtepomp op lucht
 • warmtepomp op water
 • gebruik van  biogas (bijvoorbeeld hybride warmtepomp elektra/gas)
 • infrarood panelen
 • pelletkachel
 • houtkachel (bijvoorbeeld leemkachel)

De meerkosten van de investering om gasloos te bouwen verschillen per situatie. Bij een nieuwbouw woning moet uitgegaan worden van ca € 10.000 extra kosten. Er zijn echter diverse subsidies mogelijkheden en de meerkosten zullen in de loop van de tijd kunnen worden terugverdient door lagere energiekosten.

Gasloos bouwen is vooral een kwestie van keuzes maken binnen het bouwbudget. Wordt er nu méér geïnvesteerd en verdien je het op termijn terug? Of is het budget beperkt en is er geen extra geld om nú gasloos te bouwen en tref je alleen voorzieningen voor in de toekomst.

Wist u dat?

 • de Nederlandse overheid wil, dat iedereen na 2050 geen gas meer gebruikt
 • vanaf 2030 er geen gas meer uit Groningen wordt gewonnen
 • in Nederland elektra voor maar 9% duurzaam opgewekt wordt
 • in Duitsland dit percentage op ruim 38% ligt
 • als iedereen op een warmtepomp overgaat dat ca 4% CO2 per jaar scheelt maar het ca 20% meer elektriciteit kost
 • verwarmen met warmtepomp ca 50% minder CO2 uitstoot geeft dan met gas
 • verwarmen met een warmte-kracht koppeling op gas minder CO2 uitstoot geeft dan een warmtepomp
 • om PV panelen te produceren het zoveel energie kost dat omgerekend maar 70% van de geleverde energie hernieuwbaar is
 • een houtbouwwoning (volledig gas verwarmd) die na 50 jaar wordt gesloopt een lagere CO2 uitstoot heeft dan een standaard woning (CO2 vrij verwarmd)
 • CO2 besparen door een Nul Op de Meter woning ca € 1200 per ton CO2 kost terwijl isoleren van woningen minder dan € 400 per ton CO2 kost