Wat is biobased bouwen

Het biobased bouwen kan vertaald worden als bouwen gebaseerd op de natuur. Biomimicry vindt haar inspiratie voor bijv. het ontwerp van een gebouw in de natuur. Daarnaast wordt bij biobased bouwen gekeken naar het gebruik van natuurlijke materialen tijdens het bouwproces.

De natuur als voorbeeld voor ontwerp en techniek (biomimicry)

Biomimicry vindt haar inspiratie in de natuur. Dat kan gevonden worden in vormgeving waarbij het ontwerp van een gebouw bijvoorbeeld gebaseerd is op de vormen van een vrucht uit de natuur. Maar ook technieken kunnen geïnspireerd zijn op de natuur vanuit het oogpunt van biobased bouwen. De temperatuur van een termietenheuvel bijvoorbeeld is altijd hetzelfde. Ongeacht locatie, zomer of winter en dag of nacht. Een mooi aspect van een termietenheuvel is dat het met lokale bouwmaterialen gebouwd is en toch overal hetzelfde functioneert. Dat is een goed voorbeeld vanuit de natuur dat gebouwen meer uit lokale materialen gemaakt zouden kunnen worden! Het laatste voorbeeld van biomimicry zijn mieren die zich in grote hoeveelheden rondom een mierenhoop bewegen. Terwijl ze nooit in de file staan zoals wij mensen. De natuur is voor ons dus een grote inspiratiebron.

Meer over Biomimicry

Het gebruik van natuurlijke materialen

Het tweede hoofdonderdeel van bio based bouwen is het gebruik van natuurlijke materialen. Daarbij wordt in eerste instantie vaak gedacht aan hout, maar denk ook aan vlas of hennep als isolatie. Ook strobouw en leem zijn bekende materialen waarbij biobased bouwen wordt toegepast. Voordeel van deze materialen is dat het net als bijvoorbeeld een katoenen jas bij hardlopen vocht op kan nemen en kan ademen. Terwijl een plastic jas net als veel huidige isolatiematerialen niet kan ademen. Het heeft dus voordelen vanuit comfort oogpunt.

Een betrekkelijk nieuw product in Nederland is bamboe. Bamboe groeit 30 cm per dag en heeft de eigenschappen van hardhout. Helaas moet het vervoerd worden uit andere werelddelen.

Natuurlijk bouwen is biobased bouwen

Dijkhuis is ervan overtuigd dat voor veel niet-duurzame materialen heel goede alternatieven in de natuur te vinden zijn. Biobased bouwen heeft een positief effect op circulair bouwen. Want het draagt bij aan de biologische kringloop van materialen.

Daarbij komt ook dat het een belangrijke basis voor gezond bouwen is. Beide bouwwijzen (circulair en gezond) zijn speerpunten van Dijkhuis bouwteam van waarde. Daarom is biobased bouwen voor Dijkhuis erg belangrijk.