Wat is een duurzame aannemer?

Wat is eigenlijk een duurzame aannemer? Is dat een aannemer die energieneutraal kan bouwen? Of is het een aannemer die natuurlijke materialen gebruikt zoals stro? Net als de term duurzaamheid is ook de classificatie duurzame aannemer een moeilijk begrip.

Dijkhuis ziet een duurzame aannemer als een bedrijf die bezig is met meervoudige waardecreatie. Dat houdt in dat het bedrijf gelijktijdig werkt aan economische waarde, ecologische waarde en sociale waarde. Een duurzame aannemer is dus meer dan alleen het letten op energiebesparen of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dijkhuis wil meer zijn dan een gewone duurzame aannemer

De focus van Dijkhuis als duurzame aannemer ligt dus op:

Het gebruik van natuurlijke materialen

Gezond bouwen gaat erom dat gebouwen niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de mensen die erin wonen of werken.

Circulair bouwen heeft te maken met de circulaire economie waarbij grondstoffen in een biologische of technische kringloop kunnen terugkeren.

Energiebewust bouwen gaat niet alleen over het besparen van energie door middel van de juiste installaties, maar ook over bewustheid bij de gebruiker creëren om zuinig met energie om te gaan. De duurzaamste energie is immers de energie die niet gebruikt wordt.

Bouwen in een bouwteam beschrijft de wijze waarop het bouwproces plaatsvindt. Niet met een opdrachtgever, een hoofdaannemer en onderaannemers, maar samen in een bouwteam om maximale waarde voor een vast budget te creëren.

MVO bouwen tenslotte gaat om de sociale kant van ondernemen. Ook aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook een bijdrage leveren als bedrijf aan goede doelen.

Met deze onderdelen van de bouw wil Dijkhuis een echte duurzame aannemer zijn!

Het gebruik van natuurlijke materialen

Maar Dijkhuis wil ook lokaal bouwen om lokaal vakmanschap in te zetten. Wonen en werken in de regio maakt de regio vitaal. Daarom bouwt Dijkhuis in gebied met een reistijd van circa 50 km vanaf Hardenberg. Lokaal bouwen komt daarmee voor Dijkhuis neer op de regio zuid Drenthe, de kop van Overijssel, Vechtdal, Salland en Twente. (Dijkhuis bouwt niet in Duitsland).

Ultiem lokaal bouwen houdt ook in dat materialen uit de regio komen. In de Nederlandse bouwmarkt is dat nog erg moeilijk. Hergebruik van bouwmaterialen (circulair bouwen) zoals sloophout en metselwerk behoren echter wel tot de mogelijkheden die Dijkhuis inzet om materialen uit de regio te hergebruiken.