Over Dijkhuis

Dijkhuis is een familiebedrijf dat sinds 1933 bestaat. De derde generatie, Eberhard Dijkhuis, heeft het bouwen niet van een vreemde. Zijn grootvader was met zijn broer de oprichters van het bedrijf (zie foto). Maar ook zijn grootvader en overgrootvader aan moeders kant waren aannemer. En diens vader, grootvader en overgrootvader waren allemaal werkzaam in de bouw… In 1786 was oud grootvader Hendrik Willem van Dijk namelijk op latere leeftijd al timmerman. Dijkhuis is een bedrijf met een rijke historie maar met een gezonde nieuwe ambitie op de toekomst.

Van allround naar bouwbiologisch

Van oudsher was Dijkhuis een aannemersbedrijf met ervaring in alle segmenten van de bouw. Van klussen tot projectontwikkeling en van woningbouw tot grote utiliteitsprojecten. Rond de eeuwwisseling bestond het bedrijf uit een apart onderhouds- en schildersbedrijf, projectontwikkeling en een aannemersbedrijf.

In 2008 gooide Eberhard Dijkhuis het roer drastisch om. Er werd gekozen voor duurzaam bouwen als specialisatie. Dit bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan. Duurzaamheid was (en is) een containerbegrip en dat gold zeker in de bouw. Vanalles leek ‘groen’ en ‘duurzaam’ te zijn. In een wirwar van informatie heeft Dijkhuis ervaring opgedaan met bouwmaterialen en installaties.
In 2015 heeft Dijkhuis zich verder gespecialiseerd in bouwbiologisch bouwen. Geïnspireerd door het Duitse IBN (instituut voor bouwbiologie en duurzaamheid) viel alles op zijn plek. Hierdoor komen duurzaamheid en gezond bouwen samen bij Dijkhuis Bouwteam van Waarde.

Van aannemer naar bouwteam

De nieuwe strategie om kennispartner te worden was een cultuurverandering binnen het aannemersbedrijf. Het ging namelijk daardoor meer om kennis opdoen en samenwerken in plaats van het aannemers-denken in afschuiven van verantwoordelijkheden, zoveel mogelijk meerwerk en het ‘uitknijpen’ van leveranciers. Snel werd duidelijk dat hier duidelijke keuzes moesten worden gemaakt. Het ene moment een aanbesteding en het andere moment werken in een bouwteam bleek niet mogelijk.

Er was nog een andere reden om niet meer een ’traditionele’ aannemer te willen zijn. Veel faalkosten in de bouw kunnen namelijk worden voorkomen door ‘zeker te weten’ in plaats van door iets ‘aan te nemen’.
“Aannames zijn dodelijk” is een veel gehoorde kreet binnen het bedrijf. Hoe kun je jezelf dan een aannemersbedrijf noemen? Vandaar tegenwoordig de naam: Dijkhuis bouwteam van waarde.

Uittreksel handelsregister Dijkhuis 1933

Bijzondere mediaberichten afgelopen decennium