Ondanks zorgvuldigheid kan het voorkomen dat informatie op deze website onjuistheden bevat of verouderd is. Dijkhuis is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website aangeboden informatie.

De informatie, afbeeldingen, lay-out, tekst van deze website zijn intellectueel eigendom van Dijkhuis, beelden zijn rechtenvrij geselecteerd via Unsplash of er zijn afspraken gemaakt over de rechten met eigenaren van bronmateriaal. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen zonder bronvermelding is niet toegestaan.

Heb je vragen over de informatie of wil je uitleg neem dan contact op met Dijkhuis. Wil je een link leggen naar onze website neem dan ook contact met ons op via info@dijkhuis.eco


Privacystatement Dijkhuis