Gezond bouwen

Gezond bouwen voor mens en milieu. Dat is bouwbiologisch, duurzaam en circulair bouwen.
Dijkhuis Bouwteam wil waarde toevoegen voor mens en milieu.

Dijkhuis Bouwteam van Waarde

Wij bouwen om waarde te creëren,
voor iedereen.

Wij zien de bouw als een keten met een opdrachtgever, architect, hoofdaannemer en onderaannemers die op basis van gelijkwaardig en toegevoegde waarde van alle partijen met respect samenwerken.

De materialen waarmee wij werken dienen meerdere doelen. Het uiteindelijke gebouw, of het nu uw huis of kantoorpand is, moet uw droom verwezenlijk. Wij willen dat u gezond in uw gebouw leeft en daarom kiezen wij voor u, en voor onze medewerkers die er mee werken, gezonde materialen.

Daarnaast proberen wij zo min mogelijk afval te produceren en gebouwen te bouwen die zo mogelijk weinig energie van buiten nodig zijn. Dit alles met als doel om de natuur en alles wat daar van leeft zo min mogelijk te belasten. Dit doen wij met de ervaring van bijna 100 jaar bouwen, maar op nieuwe wijze. De bouwwereld bestaat grotendeels uit techneuten die vaak vast zitten in hun denken en zoeken naar technische oplossingen. Wij stellen de gebruiker centraal en denken creatief.

Kan Dijkhuis uw bouwteam-partner worden?

Kennis als toegevoegde waarde

De bouwwereld is teveel kosten-gedreven. Dat is niet goed voor het bouwproces en het eindproduct. Dijkhuis doet daarom niet mee aan prijsopgaven in concurrentie.
Basis is een eerlijk budget en maximale waarde die daarvoor geleverd kan worden door Dijkhuis. Dat gebeurt met een open begroting.

Nieuwbouw & Vernieuwbouw

Wij kunnen van toegevoegde waarde zijn in gezonde, duurzame en circulaire gebouwen voor wonen en werken. Wij zijn daarbij gericht op (prefab) nieuwbouw en vernieuwbouw. Onder vernieuwbouw verstaan wij het volledig vernieuwen van een bestaand gebouw deels met een prefab aanbouw.

Voor de duidelijkheid doen wij dus geen verbouwingen en kleine klussen.

Beperkte reisafstanden

Reistijd is waardeloze tijd en grote afstanden rijden is slecht voor het milieu.
Daarom werkt Dijkhuis in een maximum straal van 50 km / 50 minuten rijden vanaf Hardenberg.

Eigen bouwmethodiek

Wij optimaliseren ons bouwproces continu en ontwikkelen daarmee een eigen bouwmethodiek. Wij zijn van waarde vanaf het voorlopig ontwerp en willen in bouwteam met klant en architect meedenken om tot een efficiënt constructief ontwerp te komen.

Projecten waarbij de constructie al vastligt of waar de vergunning al is aangevraagd passen dus niet goed bij ons.

Tijd voor de klant

Dijkhuis vindt het waardevol om voldoende aandacht te kunnen besteden aan haar klanten. Onderstaande grafiek geeft onze beschikbare capaciteit aan.

1e helft '23

90%

2e helft '23

50%

1e helft '24

35%

IBN gecertificeerd

In Nederland zijn geen andere aannemers met alle IBN certificaten voor bouwbiologie. Dit wereldwijd gerenommeerde instituut is de autoriteit op het gebied van gezond bouwen.

Meer over IBN en bouwbiologie

Referenties