Van aannemer naar bouwteam

We hebben bewust gekozen om geen 'traditionele' aannemer meer te willen zijn. De norm in de bouwsector is volgens ons nog (te) vaak dat er niet echt wordt samengewerkt, maar dat verantwoordelijkheden juist worden afgeschoven en dat aanbestedingsprijzen leiden tot meerwerk bij de klant, of 'uitknijpen' van leveranciers. Wij willen bouwen aan projecten die van meerwaarde zijn voor ons klanten, voor onze partners en waar wij zelf ook met plezier aan kunnen bijdragen.

Dat betekent dat we niet werken in concurrentie via een aanbesteding, maar in een bouwteam op basis van vertrouwen. We bouwen als team, samen met leveranciers en onze klanten, aan de realisatie van bouwprojecten. Bij Dijkhuis spreken we over een bouwteam van waarde, omdat we willen dat we in een bouwteam waarde toevoegen voor mens en milieu.

Lees meer over onze werkwijze
Duurzaam woonhuis landgoed Weldam - Dijkhuis Bouwbiologische aannemer Laurens Kuipers
Laurens Kuipers

Van allround naar bouwbiologisch

Van oudsher is Dijkhuis een aannemersbedrijf met ervaring in alle segmenten van de bouw. Van klussen tot projectontwikkeling, en van woningbouw tot grote utiliteitsprojecten. 

In 2008 koos Eberhard Dijkhuis er voor om het roer drastisch om te gooien en zich volledig te focussen op duurzaam bouwen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Duurzaamheid is een marketingbegrip geworden, ook in de bouw. Alles lijkt ‘groen’ en ‘duurzaam’ te zijn, maar veel is dat dus niet! Met de overtuiging dat we echt een opgave hebben om goed voor onze aarde te zorgen, testen we sinds 2008 in de praktijk duurzame bouwmaterialen en installaties. Door deze praktijkervaring zien we bevestigd, wat we al dachten: er is sprake van veel greenwashing.

Vanaf 2015 hebben we ons verder gespecialiseerd in bouwbiologisch bouwen. Geïnspireerd en opgeleid door het Duitse IBN (Instituut voor Bouwbiologie en Duurzaamheid), valt met bouwbiologie alles op z'n plek voor ons. Duurzaam en energiezuinig bouwen is niet altijd gezond, maar gezond bouwen is wél duurzaam. Met de focus op gezondheid, zorgen we automatisch ook voor verduurzaming in de bouw.

Bouwbiologie stelt de mens in een gebouw centraal, met als doel een zo gezond mogelijk gebouw voor de persoon die erin woont of werkt. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar de impact van het gebouw op de omgeving. Er is dus veel aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. De bouwbiologie benadert een gebouw integraal: er wordt naar het geheel gekeken en de verschillende onderdelen - van omgeving tot esthetiek, van energie tot materiaal - worden op elkaar afgestemd,

Vanuit de bouwbiologie zijn er 25 richtlijnen om tot een gezonde en duurzame woning of gebouw te komen. Deze richtlijnen hebben wij samengevat in de onderstaande zeven bouwprincipes.

Lees meer over bouwbiologie

Onze 7 bouwprincipes, als leidraad voor een duurzaam, gezond en circulair gebouw

Materiaal

Natuurlijke en circulaire bouwmaterialen, met een zo laag mogelijk belastende impact op mens en milieu.

Energie

In het ontwerp focus op minimaal energiegebruik. Voor wat nodig is aan energie, zo duurzaam mogelijk opwekken.

Gezond

Een gebouw waar je niet ziek van wordt door vocht, schimmels, slechte akoestiek of bijvoorbeeld straling.

Comfort

Wooncomfort gaat over temperatuur, frisse lucht, luchtvochtigheid, geur, licht, geluid en tocht. Kortom, een gezond leefklimaat.

Esthetiek

Ontwerp met een efficiënte, functionele constructie en aandacht voor ergonomie en harmonie in licht-, materiaal- en kleurgebruik.

Betaalbaar

In bouwteam een bouwplan ontwikkelen wat passend is bij het budget en de mogelijkheden.

Omgeving

Een leefomgeving natuurlijk inrichten zodat licht, groen en water tot z'n recht komen in een gebouw. Bouwlocatie zo minimaal mogelijk belasten met straling en lawaai.