Een gezonde werkomgeving speelt een grote rol in het welzijn en de gezondheid van medewerkers.

Albert Brunsting

Een vitale werkomgeving verdient aandacht

Je wilt dat je werknemers op een gezonde en veilige werkplek hun werk kunnen uitvoeren. Een gezonde werkplek vermindert de kans op verzuim en bevordert de productiviteit. De meeste werkgevers beseffen heel goed dat je je mensen moet beschermen tegen gevaarlijke stoffen, schadelijk geluid en onveilige machines. Wist je dat ook een aangename temperatuur, voldoende licht en frisse lucht onderdeel zijn van een gezonde werkplek?

Inspelen op circulariteit

Nederland zet in op een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Het betekent dat we binnen 30 jaar moeten overstappen op een andere en vooral slimmere manier van ontwerpen en bouwen. Circulair bouwen is overigens iets anders dan duurzaam bouwen. Duurzaamheid, in de zin van minder gebruiken, is altijd belangrijk. Maar daarnaast zou er, in de ideale wereld, geen afval bestaan en zouden er geen nieuwe (eindige) grondstoffen nodig zijn. Als een gebouw of onderdeel daarvan circulair is, zou het (theoretisch) onbeperkt moeten kunnen worden hergebruikt. Dat moet dan wel weer in balans met duurzaamheid zijn. Als er heel veel energie nodig is om een product her te gebruiken is het wel circulair, maar niet meer duurzaam.

Onze 7 bouwprincipes voor een vitaal en circulair gebouw

Materiaal

Natuurlijke en circulaire bouwmaterialen, met een zo laag mogelijk belastende impact op mens en milieu.

Energie

In het ontwerp focus op minimaal energiegebruik. Voor wat nodig is aan energie, zo duurzaam mogelijk opwekken.

Gezond

Een gebouw waar je niet ziek van wordt door vocht, schimmels, slechte akoestiek of bijvoorbeeld straling.

Comfort

Wooncomfort gaat over temperatuur, frisse lucht, luchtvochtigheid, geur, licht, geluid en tocht. Kortom, een gezond leefklimaat.

Esthetiek

Ontwerp met een efficiënte, functionele constructie en aandacht voor ergonomie en harmonie in licht-, materiaal- en kleurgebruik.

Betaalbaar

In bouwteam een bouwplan ontwikkelen wat passend is bij het budget en de mogelijkheden.

Omgeving

Een leefomgeving natuurlijk inrichten zodat licht, groen en water tot z'n recht komen in een gebouw. Bouwlocatie zo minimaal mogelijk belasten met straling en lawaai.

Bouwproces

Hoe bouw of verbouw je een vitaal en circulair gebouw?

De 7 bouwprincipes (gebaseerd op de richtlijnen van bouwbiologie) zijn voor ons richtinggevend bij het bouwen of ver(nieuw)bouwen van een vitaal en circulair gebouw. Tijdens het bouwproces stemmen we samen af hoe we invulling kunnen geven aan deze bouwprincipes voor een gebouw. Het liefst zijn we vanaf de initiatiefase betrokken, zodat we tijdig met jou mee kunnen denken.

Een bouwproces omvat bij Dijkhuis drie fasen:

Fase 1. Ontwerp

Tijdens de ontwerpfase brengen we vorm en functie samen. De architect is verantwoordelijk voor de vorm en doet een ontwerpvoorstel hoe een gebouw eruit komt te zien. Wij kijken in deze fase hoe we de 7 bouwprincipes het beste kunnen toepassen en wat dat betekent voor een vitale werkomgeving van medewerkers. We maken daarnaast een ruwe begroting om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Uiteindelijk leidt dit tot een definitief ontwerp en begroting.

Fase 2. Uitvoering

Tijdens de uitvoeringsfase vormen wij samen met jullie een bouwteam. We werken met een open begroting en bouwen alsof het een gebouw van onszelf is. In onze werkplaats bereiden we zoveel mogelijk voor. Hierdoor kunnen we in een gecontroleerde omgeving de basis voor jullie huis bouwen. Een vast team van vakmensen bouwt het huis of gebouw op locatie.

Fase 3. Gebruik

Wij vinden het belangrijk om te weten of een gebouw voldoet aan de wensen. Hoe wordt het werken in het gebouw ervaren? Hoe presteren de installaties, waar kunnen we zaken verbeteren? Wij meten in de gebruiksfase nog één of twee keer en geven inzicht in hoe het gebouw presteert, zodat het gebouw niet alleen gezond en circulair wordt gebouwd, maar ook vitaal blijft in gebruik.

Lees over onze werkwijze Meer over bouwbiologie en vitaliteit

Meer lezen over circulariteit en een gezonde werkomgeving?

Met de artikelen in onze kennisbank proberen we uitleg te geven over duurzaam, gezond en circulair bouwen en onze werkwijze. Mocht je vragen voor ons hebben, neem dan gerust contact op.

Lees alle artikelen
Gezonde apotheek Hardenberg - Dijkhuis Bouwbiologische aannemer Albert Brunsting