Gezond bouwen

Gezond eten, sporten en minder stress. Iedereen weet hoe dat belangrijk is. Daarom is het bijzonder dat mensen niet nadenken over de gezondheid van gebouwen waarin je soms tot 90% woont of werkt. De bouwbiologie richt zich op het gezond maken van gebouwen.

De belangrijkste aspecten van gezond bouwen

Bouwstoffen

Natuurlijke en eerlijke materialen zonder afgifte van gifstoffen. Geur-neutraal en geluidwerend.

Ruimteklimaat

Damp open gevels met warmteopslag. Voldoende ventilatie en aangename stralingswarmte. Beperking van stralingsvelden.

Energie en milieu

Minimaliseren van energiegebruik. Minder afval en bewust gebruik van grondstoffen.

Waarom verdient gezond en vitaal bouwen aandacht?

In ons dagelijks leven wordt er meer en meer gelet op gezonde voeding. Biologische producten worden steeds populairder. Maar ook bijvoorbeeld over meditatie wordt steeds vaker gesproken. Mensen zijn meer bewust van hun gezondheid en zien ongezonde voeding en stress als belangrijke aandachtspunten. Eigenlijk is het daarom heel vreemd dat de gebouwen waarin we het grootste deel van onze tijd verblijven vaak niet zo gezond zijn.
Dijkhuis is er dan ook van overtuigd dat er veel meer aandacht aan gezond en vitaal bouwen zou moet worden besteed dan nu het geval is. Vaak wordt gesproken over duurzaam bouwen of over energie zuinig bouwen. Bijna nooit hoor je over gezond bouwen. Zou dat niet juist andersom moeten zijn zou je je kunnen afvragen.

Gezond bouwen of duurzaam bouwen?

Gezond bouwen is duurzaam, maar duurzaam en energiezuinig is niet altijd gezond. Denk aan de chemische isolatiematerialen zoals pur, pir, eps of glas- of steenwol.  Of denk aan de energiezuinige en luchtdichte woningen met nèt voldoende ventilatie.

Gezonde gebouwen met bijvoorbeeld natuurlijke materialen zijn wel altijd duurzaam. Deze ecologisch bouwmaterialen zijn bovendien circulair omdat ze passen in de biologische kringloop van materialen.

Focus van Dijkhuis ligt altijd op gezondheid. De natuur wijst de weg! Daarmee kunnen mogelijk vreselijke welvaartsziekten worden voorkomen.