Waarom bouwt Dijkhuis alleen binnen 50 km rondom Hardenberg?

Dijkhuis wil lokaal bouwen, wat een logisch gevolg is van duurzaam bouwen. Om onnodige vervoerbewegingen te voorkomen die impact hebben op CO2 vervuiling ligt lokaal bouwen voor de hand.

Maar Dijkhuis wil ook lokaal bouwen om lokaal vakmanschap in te zetten. Wonen en werken in de regio maakt de regio vitaal. Daarom bouwt Dijkhuis in gebied met een reistijd van circa 50 km vanaf Hardenberg. Lokaal bouwen komt daarmee voor Dijkhuis neer op de regio zuid Drenthe, de kop van Overijssel, Vechtdal, Salland en Twente. (Dijkhuis bouwt niet in Duitsland).

Ultiem lokaal bouwen houdt ook in dat materialen uit de regio komen. In de Nederlandse bouwmarkt is dat nog erg moeilijk. Hergebruik van bouwmaterialen (circulair bouwen) zoals sloophout en metselwerk behoren echter wel tot de mogelijkheden die Dijkhuis inzet om materialen uit de regio te hergebruiken.

Duurzaam bouwen in ontwikkeling

Een voorbeeld van lokaal bouwen is in de biomimicry te vinden. Daarbij is de natuur een voorbeeld voor de mens. Veel dieren maken hun nest uit materialen uit de omgeving. Denk aan de nesten van vogels. Er blijken nauwe banden te bestaan tussen de lokale aanwezigheid van bouwmaterialen en de klimatologische omstandigheden in dat gebied. Door het toepassen van lokale bouwmaterialen zullen gebouwen beter geschikt zijn in de eigen omgeving.

Als iedereen meer regionaal zou bouwen met regionale bouwmaterialen zou dat een positief effect hebben op gezond bouwen, circulair bouwen en op klimaat neutraal (CO2) bouwen. Dijkhuis pleit er dan ook voor dat opdrachtgevers kiezen voor lokale partijen en lokale materialen. Verander de wereld en begin bij jezelf. Opdrachtgevers hebben zelf de mogelijkheid om hiervoor te kiezen en daarmee duurzaamheid of zoals Dijkhuis het noemt volhoudbaarheid positief te beïnvloeden. Het zou goed zijn als ook overheden die duurzaam willen inkopen niet kijken naar certificaten waarin duurzaamheid en mvo worden aangetoond, maar gewoon lokale bedrijven en materialen gaan kiezen.

Bouwzaken Nederland

Bouwzaken Nederland (voorheen K.O.Bus Nederland) is de overkoepelende organisatie van een aantal mkb bedrijven die onderhoud uitvoeren met een landelijke dekking. Dijkhuis was tot 2015 aangesloten bij dit landelijke netwerk onder de naam Bouwzaken Hardenberg, maar is gestopt omdat de activiteiten niet meer aansloten op de huidige visie over volhoudbaarheid en lokaal bouwen.

Met name langere reisafstanden vanuit Hardenberg naar Overijssel, Drenthe en Groningen heeft Dijkhuis bouwteam van waarde besloten te stoppen met het lidmaatschap. De visie van Dijkhuis is immers dat werkzaamheden  meer lokaal met regionale partijen uitgevoerd zou moeten worden. Waar nodig zal Dijkhuis Bouwzaken ondersteunen en hiermee samenwerken.