Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen gaat over de herbruikbaarheid van gebouwen, bouwelementen en bouwmaterialen. Deze worden hoogwaardig opnieuw ingezet en daarmee kan uitputting van grondstoffen worden voorkomen.

Waarom circulaire economie?

Duurzaamheid gaat erom dat wij niet alleen met onze eigen generatie nog prima kunnen leven maar dat onze kinderen en kleinkinderen ook nog voldoende in hun eigen behoeften kunnen voorzien. Als we doorgaan zoals we nu leven gaat dat niet lukken. Grondstoffen raken op en er komt steeds meer afval. Oorzaak is dat we grondstoffen verbruiken en niet opnieuw inzetten. Sommige grondstoffen zoals edelmetalen kunnen al over enkele decennia niet meer uit de aarde worden gewonnen. Er ontstaat dus de noodzaak om materialen onbeperkt her te gebruiken. Daarom is het heel belangrijk om niet meer lineair van grondstof naar afval te denken, maar circulair van afval naar grondstof.

Waarom lineaire economie?

Duurzaamheid gaat om voldoende grondstoffen en minder afval voor toekomstige generaties. Maar het gaat ook om klimaatverandering en sociale problemen.

In de verenigde naties in 1987 werd nadrukkelijk het verband gelegd tussen economische groei en milieuproblematiek maar juist ook armoede en ontwikkelingsvraagstukken. Deze laatste, de sociale duurzaamheid, lijkt een beetje op de achtergrond te raken door de aandacht voor het de circulaire economie. We moeten ‘ inclusief ‘ zijn wordt er dan gezegd en vervolgens hangt dat er maar een beetje bij.

Er moet meer aandacht komen voor meervoudige waardecreatie waarvan sociale duurzaamheid onderdeel is.

In 2015 werd het klimaatakkoord in Parijs afgesloten. Hier werd de bovengrens van 2 graden opwarming van de aarde vastgelegd. Dit heeft rechtstreeks te maken met onze CO2 uitstoot en daarvoor moeten we op heel korte termijn maatregelen treffen. Windmolens, zonnepanelen of een warmtepompen zijn nog niet circulair, maar zorgen wel voor CO2 besparing op korte termijn. Een 100% circulair huis heeft pas positieve invloed op ons milieu als deze wordt afgebroken en hergebruikt. Maar dat is te laat!

Zonder de lineaire economie zullen we de klimaatdoelstellingen niet halen.

Hybride model

Om onze duurzame doelstelling te kunnen halen is een combinatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen, lineaire economie en circulaire economie mogelijk de oplossing.

De economische modellen moeten naast economische waarde tegelijk zowel waarde toevoegen voor mens als milieu.

Daarnaast kan het bewezen energiemodel toegepast worden op de ecologie:

  • beperk de vraag
  • gebruik oneindige bronnen
  • gebruik eindige bronnen verstandig

Deze opsomming kun je ook op een andere manier omschrijven:

  1. eco-efficient
  2. eco-logisch
  3. eco effectief

1 Bij de circulaire economie wordt weleens gezegd dat we onbeperkt kunnen blijven consumeren omdat grondstoffen onbeperkt worden hergebruikt. Echter zolang dat niet mogelijk is moeten we proberen om te minderen.

2 Bij energievraagstukken wordt, na besparing, hernieuwbare energie als oplossing gezien. Als dit wordt vertaald naar grondstoffen komt dat neer op ecologische materialen. Deze kunnen immers weer veilig terugvloeien in de natuur.

3 De laatste stap is het verstandig gebruiken van eindige grondstoffen. Dan kom je toe aan de circulaire economie. Zeer belangrijk maar niet de enige oplossing voor een duurzame economie.

Wat betekent circulair bouwen bij Dijkhuis in de praktijk?

Beperk de vraag

Dit bestaat uit meerdere onderdelen:
-langere levensduur door onderhoud en renovatie
-flexibiliteit zodat gebouwen een andere functie kunnen krijgen
-minder materialen gebruiken en minder reiskilometers
-energie besparen door extreem te isoleren
-installaties beperken en waar mogelijk natuurlijk oplossen

Gebruik natuurlijke materialen

Natuurlijke bouwmaterialen kunnen na gebruik weer veilig terugvloeien in de natuur. Maar ze zijn ook gezond om te verwerken en om in te wonen en werken.

Hergebruik van materiaal

Als de mogelijkheid zich voordoet, passen we hergebruikte bouwmaterialen toe.

Is circulair bouwen duurder?

De investering voor een duurzaam bouwproduct kan hoger zijn, maar een vergelijking op alleen prijs is onvoldoende. Natuurlijke producten zorgen bijvoorbeeld voor een beter en gezonder leefklimaat. En gezondheid is toch onbetaalbaar? Daarnaast kan een duurzamer product langer meegaan, of soms juist eenvoudiger worden vervangen. Levensduur, duurzaamheid, uitstraling, investering en gemak zijn allemaal factoren die afgewogen moeten worden bij de keuze voor de bouwproducten die gebruikt worden. Wij denken hier graag in mee en kijken binnen de mogelijkheden van het budget naar de beste opties voor uw situatie.

Gezond en circulair bouwen kan zon 10% duurder zijn dan traditioneel bouwen. Maar als we nu eens de vraag beperken door 10% kleiner te bouwen? Dan kun je twee vliegen in één klap vangen. Of als je werkzaamheden zelf gaat uitvoeren of in een volgende fase kan een budget prima gehaald worden.

De vraag is hoeveel gezondheid waard is voor jezelf, maar ook voor generaties na ons! Verbeter de wereld en begin bij jezelf.