Duurzaam en circulair bouwen

Duurzaamheid en circulariteit zijn containerbegrippen maar daarmee niet minder relevant. Dijkhuis probeert zoveel mogelijk duurzaam en circulair te bouwen
circulair en duurzaam

Maatschappelijke uitdaging

Onze maatschappij is individueel ingesteld. Het eigen belang op korte termijn is vaak belangrijker dan het gezamenlijke belang op lange termijn. De samenleving is daardoor in onbalans op sociaal, ecologisch en economisch gebied. Als we zo doorgaan ontstaan er al op korte termijn grote problemen op het gebied van grondstoffen, afval en klimaat. Maar ook op sociaal gebied gaat het niet goed.

De uitdaging is om ècht samen te veranderen. Van ego naar eco en van ‘ik’ naar ‘wij’! Het is daarom belangrijk om te gaan denken in waarde in plaats van in geld. Beleving, herinneringen, vertrouwen, geluk en gezondheid zijn toch veel belangrijker dan euro’s?

Verander de wereld en begin bij jezelf. Anders gaan we het samen niet volhouden en zullen we zelf al, maar vooral onze kinderen en kleinkinderen, de wrange vruchten plukken van onze huidige manier van leven.

Duurzaam bouwen

Duurzaamheid gaat in de basis om -minder-. Alles wat we niet nodig hebben, hoeven we niet te produceren en wordt daarna geen afval. Het verlengen van de levensduur is daar een voorbeeld van. Als een gebouw langer meegaat, hoeft het minder snel te worden afgebroken en hoeft er minder snel een nieuw gebouw te komen. Maar ook recycling is een vorm van duurzaam bouwen. Een onderdeel van een gebouw wordt geen afval en kan nog een keer mee in een nieuw gebouw. Tenslotte is biobased bouwen een voorbeeld van duurzaamheid. Het zijn hergroeibare grondstoffen die dus niet op kunnen raken.

circulair geoogst hout Dijkhuis

Circulair bouwen

Circulair bouwen is iets anders dan duurzaam bouwen. Duurzaamheid (minder gebruiken) is altijd belangrijk. Maar daarnaast zou, in de ideale wereld, er geen afval bestaan en geen nieuwe (eindige) grondstoffen nodig zijn. Als een gebouw of onderdeel daarvan circulair is, zou het (theoretisch) onbeperkt moeten kunnen worden hergebruikt. Dat moet dan wel weer in balans met duurzaamheid zijn. Als er heel veel energie nodig is om een product her te gebruiken is het wel circulair maar niet meer duurzaam.

Is bouwen oorlog?

Ook de bouwwereld moet drastisch veranderen. Het kenmerkt zich namelijk door prijsvechters, beperkte innovatie, klant-ontevredenheid, faalkosten en ga zo maar door. Het lijkt soms wel oorlog! Zelfs na de jarenlange crisis blijkt de bouwwereld gewoon weer door te gaan waar men voor de crisis was gebleven. Heeft er dan niemand wat van geleerd?

Volgens Dijkhuis mag bouwen zéker geen oorlog zijn, maar is het juist een fantastisch proces. Het is een waardevolle samenwerking tussen de opdrachtgever en een team van vakmensen en bouwpartners. Samen creëer je zo mooie waardevolle bouwwerken. Bij Dijkhuis draait alles om (w)aarde. Gezondheid is zo’n waarde. De gezondheid van gebouwen voor de mens erbinnen en voor de wereld er omheen. Door bouwbiologisch- en circulair te bouwen kan de (bouw)wereld een beetje beter worden gemaakt.

Strategie Dijkhuis

Missie

De (bouw)wereld moet structureel veranderen.

Visie

Alleen door zelf anders te bouwen kunnen we de (bouw) wereld helpen veranderen.

Hoe werkt dit in de praktijk?

Natuurlijke materialen
Damp-open constructie
Energieneutrale bouw
Kennis van energie-opwekkers
Regionale leveranciers

Gezond bouwen

Elke keer als je een gezond gebouw binnenkomt, merk je gelijk dat het anders is. Het comfort en welbevinden in een gezonde woning is heel bijzonder.

Duurzaam bouwen

Naast een maatschappelijk verantwoord en milieubewust bouwproces wil Dijkhuis ook een gezond en energiebewust gebouw opleveren.

Bouwen in een bouwteam

Dijkhuis werkt met vaste medewerkers en gespecialiseerde (onder)aannemers. Daarbij zijn vakmanschap en vertrouwen belangrijke uitgangspunten.

Meer dan 90 jaar vakmanschap

Dijkhuis is een familiebedrijf dat sinds 1933 bestaat. De derde generatie, Eberhard Dijkhuis, heeft het bouwen niet van een vreemde.

Circulair bouwen

Bij de circulair bouwen hoort hoogwaardige recycling van materialen. Hierdoor daalt de impact van grondstofwinning drastisch, net als de hoeveelheid afval.

Lokale leveranciers

Dijkhuis wil lokaal bouwen, wat een logisch gevolg is van duurzaam bouwen. Om onnodige vervoerbewegingen te voorkomen die impact hebben op CO2 vervuiling ligt lokaal bouwen voor de hand.