Podcast

De onderstaande linkjes verwijzen voor ons naar inspirerende podcasts met verhelderende en soms juist ook kritische dialogen over de transitie in de bouw, de circulaire economie en biobased bouwen.

Funny video over gezonde gebouwen