25 richtlijnen van de bouwbiologie, onderverdeeld in 5 hoofdgroepen

Binnenklimaat

 • Irriterende en schadelijke stoffen vermijden, en zorgen voor voldoende frisse lucht.
 • Schadelijke schimmels, gisten, bacteriën, stof en allergenen vermijden.
 • Bouwmaterialen gebruiken met een neutrale of prettige geur.
 • Zorgen voor zo min mogelijk elektromagnetische velden.
 • Voorkeur geven aan vloer- of wandverwarming
Baubiologie.de

Bouwmaterialen en inrichting

 • Toepassen van natuurlijke materialen zonder schadelijke stoffen en met zo min mogelijk radioactiviteit.
 • Een goede verhouding tussen warmte-isolatie, warmteopslag, oppervlakte- en luchttemperatuur.
 • Materialen toepassen die zorgen voor een goede luchtvochtigheidsbalans.
 • Materialen gebruiken waarbij zo min mogelijk vocht vrijkomt.
 • Goede akoestiek van de ruimte en geluidsisolatie (inclusief infrageluid).

Ontwerp en architectuur

 • Aandacht besteden aan harmonieuze verhoudingen en vormen.
 • Zintuiglijke indrukken bevorderen, zoals zien, horen, ruiken en aanraken.
 • Licht en kleuren op een natuurlijke manier toepassen. En verlichting gebruiken die niet knippert.
 • Rekening houden met fysiologische en ergonomische inzichten.
 • Gebruikmaken van regionale bouwbedrijven.

Milieu, energie en water

 • Energieverbruik verminderen en duurzame energiebronnen gebruiken.
 • Tijdens het bouwen en renoveren negatieve gevolgen voor het milieu vermijden.
 • Geen roofbouw op de natuur plegen. Flora en fauna beschermen.
 • Gebruikmaken van regionale bouwbedrijven. Materialen gebruiken met zo min mogelijk milieubelasting.
 • Voor optimale drinkwaterkwaliteit zorgen.

Eco-sociale leefomgeving

 • Bij de infrastructuur op een goede verdeling letten: korte afstanden tot de werklocatie, openbaar vervoer, scholen en winkels.
 • De leefomgeving menswaardig en milieuvriendelijk inrichten.
 • Zorgen dat er voldoende groene gebieden zijn in dorpen en steden.
 • Regionale economie en zelfvoorziening stimuleren. Regionale dienstverleners en leveranciers gebruiken.
 • Bouwgrond kiezen die bij voorkeur niet belast is met verontreinigde stoffen, straling of lawaai.
Download het PDF-document met de 25 richtlijnen van de bouwbiologie