Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen gaat over het opnieuw gebruiken van gebouwen, gebouwelementen en bouwmaterialen. Doel is om grondstoffen niet te verspillen maar hoogwaardig opnieuw in te zetten.

Wat betekent circulair bouwen bij Dijkhuis in de praktijk?

Gebruik biologische materialen

Wij werken het liefste met biologische materialen die duurzaam geproduceerd worden en na gebruik biologisch afbreekbaar zijn.

Beperken van onnodige verkeersstromen

We werken men lokale leveranciers en zo veel mogelijk lokale producten om onnodige logistieke verkeersstromen te beperken.

Hergebruik van materiaal

Wij recyclen materialen zo veel mogelijk en afval scheiden we voor hergebruik.

Meer weten over de Circulaire economie?

Waarom is circulair bouwen nodig?

De economie van de afgelopen jaren is niet meer houdbaar. Er is een nieuwe economie nodig. Misschien wel meerdere varianten. Een belangrijke nieuwe economie is de circulaire economie. De circulaire economie draait om de technische kringloop en de biologische kringloop. De circulaire economie bij Dijkhuis staat voor het zoveel mogelijk hergebruiken van materialen. Een simpel voorbeeld is het hergebruiken van brokken gevelsteen uit oude projecten.

Bij circulair bouwen bestaat de biologische kringloop uit het zoveel mogelijk toepassen van materialen die in de natuur weer veilig terug kunnen vloeien. De circulaire economie bij Dijkhuis staat daarnaast dus voor het toepassen van natuurlijke materialen zoals hout en natuurlijke isolatiematerialen.

Ellen MacArthur foundation heeft een interactieve diagram ontwikkeld die de mogelijke biotische en technologische kringlopen van de circulaire economie laat zien

De belangrijkste principes van de circulaire economie volgens MVO Nederland zijn:

  • Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
  • Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk demontabel zijn en materiaalstromen eenvoudig gescheiden kunnen worden.
  • Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.
  • De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar wellicht wel in een nieuwe laptop, bijvoorbeeld).
  • De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
  • Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.
  • Omdat de prestatie van het product de waarde bepaald, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
  • Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

Is circulair bouwen duurder?

De investering voor een duurzaam bouwproduct kan hoger zijn, maar een vergelijking op alleen prijs is onvoldoende. Duurzame producten zorgen bijvoorbeeld binnen een damp-open constructie voor een beter en gezonder leefklimaat. Daarnaast kan een duurzamer product langer meegaan, of soms juist eenvoudiger worden vervangen.

Levensduur, duurzaamheid, uitstraling, investering en gemak zijn allemaal factoren die afgewogen moeten worden bij de keuze voor de bouwproducten die gebruikt worden. Wij denken hier graag in mee en kijken binnen de mogelijkheden van het budget naar de beste opties voor uw situatie.