Waarom gasloos bouwen?

Energie uit fossiele brandstoffen is eindig. Daar moeten we zo snel mogelijk alternatieven voor aanwenden, want over enkele decennia zijn de voorraden op.

Nadelen van het gebruik van fossiele brandstoffen zijn:

 • De grondstof is eindig en raakt snel op
 • Bij verbranding komt CO2 vrij
 • Bijvoorbeeld in Nederland ontstaan aardbevingen

Verwarming, warm tapwater en koken kunnen prima op elektriciteit en met groene stroom zal gasloos bouwen noodzakelijk zijn om van fossiele brandstoffen af te komen.

Gasloos: doel of middel?

Op dit moment wordt nog meer dan 85% van de elektriciteit in Nederland opgewekt uit met name gas. Als we gasloos gaan bouwen zullen we veel meer elektriciteit nodig hebben en zullen we dus in verhouding nog meer moeten investeren om het percentage duurzame energie te vergroten.

Het doel is om geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken en minder CO2 uitstoot te hebben. Gasloos bouwen is een middel, maar er zijn meer mogelijkheden. Minder energie gebruiken en meer duurzame energie opwekken heeft namelijk veel meer effect! En CO2 arm bouwen (houtbouw) heeft meer effect, dan CO2 arm verwarmen!

Als kopers het geld hebben om goed te isoleren, zelf energie op te wekken en een warmtepomp aan te schaffen dan is dat absoluut de beste oplossing. Maar wàt als er gekozen moet worden tussen wat extra isoleren en zonnepanelen aan de ene kant en een warmtepomp aan de andere kant? Isolatie gaat de hele levensduur van een woning mee en zonnepanelen zo’n 25 jaar. Zou je dan niet een kleine cv ketel kunnen kiezen die je na 15 jaar vervangt voor een warmtepomp? Tegen die tijd zijn warmtepompen verder ontwikkeld en mogelijk goedkoper en heb je kunnen sparen om die aan te schaffen.

Het antwoord op bovenstaande vraag kan iedereen voor zich maken, als bij de overweging doel en middel maar goed worden onderscheiden!

Hoe kun je gasloos bouwen?

Bij zowel bestaande als nieuwe woningen is gasloos bouwen al jaren geen probleem meer. Om daartoe over te gaan moeten de volgende stappen worden ondernomen:

 • Zeer goede isolatie van de woning
 • Ventilatie met warmte terugwinning
 • Koken op inductie
 • Verwarmen zonder aardgas

Verwarmen zonder aardgas kan op verschillende manieren:

 • Warmtepomp op lucht
 • Warmtepomp op water
 • Gebruik van biogas (bijvoorbeeld hybride warmtepomp elektra/gas)
 • Infrarood panelen
 • Pelletkachel
 • Houtkachel (bijvoorbeeld leemkachel)

De meerkosten van de investering om gasloos te bouwen verschillen per situatie. Bij een nieuwbouw woning moet uitgegaan worden van ca €10.000 extra kosten. Er zijn echter diverse subsidiemogelijkheden en de meerkosten zullen in de loop van de tijd kunnen worden terugverdiend door lagere energiekosten.

Gasloos bouwen is vooral een kwestie van keuzes maken binnen het bouwbudget. Wordt er nu méér geïnvesteerd en verdien je het op termijn terug? Of is het budget beperkt en is er geen extra geld om nú gasloos te bouwen en tref je alleen voorzieningen voor in de toekomst?